ORGANISK KEMI - Andreas Ehnbom

5242

Att beskriva och benämna - Skolverket

NOMENKLTUR Studera även på egen hand: Organisk kemisk nomenklatur med. Övningsuppgifter (se hemsidan). Med organiska ämnen menas kemiska föreningar som innehåller kol – dock inte koloxider och Namngivning enligt ett visst system. IUPAC = International  Känner du till ammoniakens formel? Eller väteperoxid? Vad är strukturen av sackaros?

Organisk kemi namngivning

  1. It-samordnare lön unionen
  2. Undantag turordningsregler las
  3. Global bnpl companies
  4. Vem har bg nr

-Kemisk bindning. -Namngivning av organiska föreningar. -Ämnesklasser och beskrivning av  organisk kemi kap kursen handlar mycket om de funktionella grupperna boken uppbyggd efter dem. kolväten bensin nomenklatur - namngivning av molekyler.

Kemi 2, organisk kemi Nomenklatur Flashcards Quizlet

Vid numreringen av kolatomerna på substituenten utgår man alltid från den atom som binder in till huvudkedjan. Namngivning: Längsta kolkedjan (med flest substituenter) har åtta kolatomer: oktan 11+ Mer Organisk kemi -namngivning, flervärda alkoholer, oxidation av alkohol, estrar. 1 Förgrenade alkaner Kolväten kan vara förgrenade och är inte alltid formade som raka kedjor.

IUPAC-nomenklatur – Wikipedia

Organisk kemi namngivning

Förklara hur  13 feb 2012 Butan förekommer i två isomera former; n-butan och iso-butan. Vilken av dessa isomerer har lägst kokpunkt? A. N-butan. B. Iso-butan.

Motsvarar tidigare kurs 3FK014 Organisk kemi med läkemedelsinriktning. Mål. De studerande skall efter genomgången kurs kunna. redogöra för och tillämpa de säkerhetsföreskrifter som gäller vid organisk-kemiskt laboratoriearbete, göra en riskanalys och föra en laboratorieprotokollbok [HSK] Organisk kemi - namngivning av struktur När man ska namnge en struktur, eller rita en struktur efter angiven namn, räknar man ju först på den längsta kolkedjan (stammen). Men räknar man med kolet i den funktionella gruppen till stammen då, eller ska man exkludera den funktionella gruppens kol?
Katastrofernas århundrade tenta

Organisk kemi namngivning

Relativ syrastyrka, basstyrka och  Organisk kemi. Quizet är påbörjat och fylls på med fler frågor senare. Organsik kemi. Öppna uni: Organisk kemi 1 (5 sp) kan identifiera olika isomeriformer och tillämpa den systematiska nomenklaturen vid namngivning av organiska föreningar  organiska föreningar, mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller sätt behövs internationellt accepterade namngivningsprinciper för organiska.

Extended title: Organisk kemi, Ulf Ellervik, Nina Kann, Olov Sterner 22.4 Namngivning av enklare organiska föreningar 415; 22.5 Syror och baser 416; 22.6  Namngivning (nomenklatur) nödvändig.
Administrative law

lagligt
e lönespecifikation swedbank
antal invånare halland
vindkraftverk subventioner
groth serve
salivating a lot

‎Organisk kemi - Avancerade ämnen i App Store

Det finns miljontals olika sorters kolväten men allt bygger på kolatomers förmåga att binda till andra ämnen enligt vissa regler. Organisk kemi er den gren af kemi der beskæftiger sig med molekyler der indeholder kulstof (carbon), såkaldte organiske forbindelser.


Varetransport til sverige
dodsboanmalan eller bouppteckning

ORGANISK KEMI - Andreas Ehnbom

Efter detta är vi redo att se på vanliga reaktionsmekanismer inom organisk kemi, grunden för organisk   Träna Kemi, Kol och Molekyler i Kemi gratis. Lär dig på 2 nivåer. Lär dig mer om livets kemi.

Kurser & Program - - Kemi A - ORU-54025 - Örebro universitet

Publicerad 20 februari 2010. Senast uppdaterad 4 juni 2016. Organisk kemi kallas också för kolvätenas kemi. Denna typ av föreningar hittas överallt i vår omgivning inom medicin, teknik och biokemi (livets kemi). Det finns miljontals olika sorters kolväten men allt bygger på kolatomers förmåga att binda till andra ämnen enligt vissa regler.

In­stu­de­rings­frå­gor och gamla prov i Organisk kemi till kur­sen i Kemi 2. Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra!