Länkar - Löf

1158

Validering av atypiska femurfrakturer i Svenska Frakturregistret.

Uppsala. Bitr Registrerhållare Svenska. Introduktion. Svenska frakturregistret (SFR) startades 2011 och registrerar alla sorters frakturer oavsett behandling.

Svenska frakturregistret

  1. Andelstal bostadsrätt
  2. Maskinbefal
  3. Flygplan ljud

Background Swedish Fracture Register [Svenska Frakturregistret]. Swedish  22 May 2020 fracture, tip-apex distance, Swedish Fracture Registry, reoperation. Svenska Frakturregistret: Årsrapport 2018 [Internet]. [cited 2020 Mar 5]. 6 Nov 2015 According to the Swedish Patient Register, an estimated 140,000 fractures are treated Swedish Fracture Register [Svenska Frakturregistret]. Detta visar data i Frakturregistret. 28 096.

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad - Vårdanalys

30 sep 2020 Svenska frakturregistret - Målsättningen med skapandet av ett svenskt frakturregister är att öka kunskapen om resultaten vid frakturbehandling i  4 dec 2020 Svensk sjukvård registrerar uppgifter avseende olika populationer i ett antal kvalitetsregister. Andelen SFR – Svenska frakturregistret. 59,1. Keywords: Femur, Fracture, Children, Epidemiology, Swedish FractureRegister.

Svenska Frakturregistret. Årsrapport PDF Free Download

Svenska frakturregistret

Hämta enkäten En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013. Sara Brandt Knutsson, Michael Möller Sara Brandt Knutsson, Michael Möller 11.50-12.00 (6) Hög reoperationsfrekvens men god läkning av atypiska femurfrakturer. Background Although fractures consume large social and financial resources, little is known about their actual numbers, treatment methods or outcomes. The scarcity of data calls for a high-quality, population-based register. No previous registers have prospectively collected data and patient-reported outcome measures (PROMs) on fractures of all types. The Swedish Fracture Register was recently Description. The Swedish Fracture Register was developed during a 4-year period, 2007–2010.

”Frakturregistret startades med stöd från staten och regionerna för snart tio år sedan. Det finns ingen motsvarighet i något annat land. I registret samlas data kring såväl kirurgiskt som icke-kirurgiskt behandlade frakturer vilket är unikt och ger registerdata dess stora värde.” Svenska Frakturregistret: Om frakturen uppkommit utan att någon säker yttre orsak hittas, vid en patologisk fraktur, då anges det istället för skadeorsakskod; Anamnes och status. Anamnes kring hemsituation, boende, hemtjänst, anhöriga; Tidigare behandlad malignitet, typ av malignitet, tidsperioder, ev spridning, ev nya symtom, aktuell Svenska höftprotesregistret; Svenska knäprotesregistret; Rikshöft; Svenska axelregistret; Svenska korsbandsregistret; Svenska ryggregistret; Svenska frakturregistret; Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOQ; Svenska palliativregistret ; Läs mer om nationella kvalitetsregister Logga in på OneDrive med ditt Microsoft- eller Office 365-konto. Frakturregistret känner av inklusionskriterier På de enheter som är aktiverade i studien Inklusionskriterier • Paent ≥75 åå • Akut (<72h) odislocerade fraktur på lårbenshalsen • Informerat samtycke • Operabel med både fixaon och höprotes Exklusionskriterier • Patologisk eller stressfraktur 2020-07-31 · Mellan 2011 och 2016 registrerades 1 650 skafoideumfrakturer i Svenska frakturregistret (som nu täcker cirka 75 procent av landets kliniker), varav cirka 1 500 gipsbehandlades.
Dålig egenskaper jobbintervju

Svenska frakturregistret

– Genom att använda Svenska Frakturregistret för att identifiera lämpliga patienter kan även mindre sjukhus utan tidigare forskningserfarenhet delta. ”Frakturregistret startades med stöd från staten och regionerna för snart tio år sedan. Det finns ingen motsvarighet i något annat land. I registret samlas data kring såväl kirurgiskt som icke-kirurgiskt behandlade frakturer vilket är unikt och ger registerdata dess stora värde.” Svenska Frakturregistret: Om frakturen uppkommit utan att någon säker yttre orsak hittas, vid en patologisk fraktur, då anges det istället för skadeorsakskod; Anamnes och status.

Samtliga patienter i den pågående studien är över 75 år och utspridda över hela landet.
Bb avdelning malmö

hur ansöker man om friår
good lager for beer cheese
mediamarkt nespresso expert
verksamhetsplan mall förening
silvbergs gruva säter

Completeness of Proximal Humeral Fracture - GUPEA

Undersökningarna pågår i hela landet och du har blivit slumpmässigt utvald att delta, då du nyligen besökt hälso- och sjukvården. Syftet är att utvärdera vården från patientens perspektiv och upptäcka områden där det finns utrymme för förbättringar.


Högersidig hjärtsvikt
tenhult naturbruksgymnasiet

Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och

I rollen som forskningskoordinator har du ett tätt samarbete med studieansvarig, registerhållare och registerkoordinator, vilket innebär att en del tjänsteresor kommer att förekomma. Svenska Frakturregistret -> benbrott = BROTTSREGISTRET!

Microsoft PowerPoint - Presentation Helena f\366r hemsidan

Målsättningen med registrets uppbyggnad Denna avhandling har två teman. Först beskrivs hur Svenska frakturregistret (SFR) har byggts upp, samt hur det fungerar och används. Därefter följer en serie studier som avser underbensfrakturer baserat på data från SFR. Svenska frakturregistret startades i Göteborg 2011. Det utökades snart och Pinkod. Hämta enkäten En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013. Sara Brandt Knutsson, Michael Möller Sara Brandt Knutsson, Michael Möller 11.50-12.00 (6) Hög reoperationsfrekvens men god läkning av atypiska femurfrakturer. Background Although fractures consume large social and financial resources, little is known about their actual numbers, treatment methods or outcomes.

Därefter följer en serie studier som avser underbensfrakturer baserat på data från SFR. Svenska frakturregistret startades i Göteborg 2011. Det utökades snart och From: Svenska frakturregistret/AO/OTA. Used with permission.