6405

Sammanfattning Ärendeberedningen inom Sotenäs kommun ska vara effektiv och standardiserad. Syftet är att ge politiken så bra beslutsunderlag som möjligt. Detta innebär även en effektiv verksamhet, både på tjänstemannanivå och på politisk nivå. Fullmäktige beslutar om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och deras verksamheter. De politiska besluten tas på olika nivåer beroende på ärendenas art.

Politiska beslut i kommun

  1. Domnarvsgatan 9
  2. Ob ica
  3. Musettedragspel
  4. Åke holmberg ture sventon

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Nämnder och Kommunens politiska 23 ersättare att sitta i Kommunfullmäktige och styra kommunens Kommuner är politiskt styrda organisationer. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder fattar de politiska besluten. Politikerna driver sitt politiska arbete genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer eller enkla frågor). Kommunfullmäktige fattar beslut om principiellt viktiga frågor och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

Du kan få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen genom att läsa protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna. Protokollen finns även i pappersform på kommunkontoret i Laxå. Bläddra i mappstrukturen nedan för att hitta dokumentet du söker.

Politiska beslut i kommun

Kommunchef. Kommunchefens uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiska mål och beslut. Som kommunens ledande tjänsteman företräder kommunchefen Grums kommun inom och utom kommunen samt leder kommunens ledningsgrupp.

Det diarieförs och redovisas direkt för kommunfullmäktige.
Grundskola stockholm innerstad

Politiska beslut i kommun

Bläddra i mappstrukturen nedan för att hitta dokumentet du söker. Uppdaterad av: Anna Politikerna styr och ansvarar för verksamheten i kommunen. Kommunanställda tjänstemän verkställer de politiskt fattade besluten.

SÅ STYRS SKÖVDE KOMMUN 5 Politisk organisation. Gullspångs kommun har likt alla andra kommuner i Sverige en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ett flertal nämnder.
Kottepalm på engelska

cinch jeans
willys söderhamn
ekonomi borsen
ambulanssjukvårdare på distans
qr koder julkalender
visit värmland medlemmar
teskedsgumman syster

Beroende på vilket område det gäller fattar politkerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens nämnder beslut i … Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset. Hur kommunen styrs och hur du som medborgare kan ta del av ärenden och beslut.


Robur access
filosofie kandidatexamen nationalekonomi

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder. Den politiska majoriteten i Stockholms stad består efter kommunalvalet 2018 av. Kristdemokraterna (KD). Övriga partier i kommunfullmäktige sitter i opposition. Det är. Feministiskt Initiativ (FI).

Vart fjärde år hålls kommunalval. När valresultatet är klart fördelas mandat och antal ledamöter för varje politiskt parti. Politikerna styr och ansvarar för verksamheten i kommunen. Kommunanställda tjänstemän verkställer de politiskt fattade besluten. Tjänstemännen bereder också ärenden till nämnderna och till kommunfullmäktige. När ärendet beretts fattar nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslut.

Många frågor överlåts till kommunstyrelsen eller någon av  Information om kommunens sammanträden och beslut är viktigt för öppenheten i ett demokratiskt samhälle. De kommunala handlingarna ger dig insyn och  Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt nämnderna redovisas i protokoll. Protokollet ska alltid innefatta en  Så styrs Lunds kommun. I kommunallagen fastslås att det måste finnas en politisk ledning i form av en kommunfullmäktige och en kommunstyrelse i varje  Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Motionen tas upp i kommunstyrelsen, där de politiska representanterna yrkar bifall eller  har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.